جزیره زبان منوچهرزاده|آموزشی

معارفه دوره اشتباهات رایج خنده دار انگلیسی جلسه دوم
درس دوم اشتباهات رایج: کاربرد کلمۀ Change امروز متوجه خواهید شد که چقدر حرف اضافه ها مهم هستند و باید اونها رو با دقت بیشتری به کار ببریم. می خواهیم بگوییم: می شه به من اون چکش رو پرت کنی؟ Could you throw that hammer at me! برای مشاهدۀ ویدیوهای بیشتر کانال تلگرام موسسه را دنبال کنین. telegram.me/manouchehrzadeh


ادامه مطلب
1396/11/30 16:02:21 0