دکتر منوچهرزاده-جزیره زبان
سایت دکتر منوچهرزاده به آدرس www.drmanoochehrzadeh.com منتقل شده است.
وب سایت: www.drmanoochehrzadeh.com
اینستاگرام: Drmanoochehrzadeh
تلگرام: Drmanoochehrzadeh
تلفن تماس: 02142912000