0

کلاس های زبان ویژه کودکان و نوجوانان با بازی تاتر

کلاس های زبان ویژه کودکان و نوجوانان با بازی تاتر

جزیره زبان منوچهرزاده آموزش زبان انگلیسی وقتی می تونه موثر باشه که همراه با استفاده عملی آن در زندگی باشه... در دوره نوجوان جدید می خواهیم در کنار آموزش زبان، یک تاتر با کودکان و نوجوان داشته باشیم که بازیگران این تاتر خودشان هستند. این بسیار باعث تقویت اعتماد به نفسشون خواهد شد. برای شرکت در این دوره عبارت "123 کودکان" را به سامانۀ 5000263456 پیامک فرمایید. شماره تماس: 02142912000

×
دوازده+1