0

بخش اول جلسه اول کلاس دکتر منوچهرزاده

بخش اول جلسه اول کلاس دکتر منوچهرزاده


بخش اول جلسه اول کلاس دکتر منوچهرزاده

 
بالاخره بسته های جدید موسسه جزیره زبان با زیر نویس انگلیسی آماده شدند. مدت ده سال است که از سبک آدیو لینگوال برای آموزش زبان انگلیسی به افراد پرمشغله استفاده می کنیم و تا به حال بیش از 15 هزار ایرانی توانسته اند به این روش به انگلیسی صحبت کنند. برای آشنایی بیشتر با این روش عدد 123 را به سامانه 5000263456 پیامک کنید امیدواریم که از این ویدیوها لذت ببرید. این بخش اول دوره مکالمات ضروری است.


 


 
 


×
2×چهار